Nasze codzienne zajęcia

 • Program edukacyjno – wychowawczy w naszym przedszkolu jest realizowany zgodnie z wytycznymi z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 • Aby w pełni realizować proces dydaktyczno – wychowawczy z korzyścią dla rozwoju naszych wychowanków, korzystamy z programów edukacyjnych dopuszczonych i pozytywnie zaopiniowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • W Przedszkolu realizujemy alternatywne metody edukacyjne w zależności od potrzeb edukacyjnych dzieci.

Nasze codzienne zajęcia

Nasze codzienne zajęcia

Dodatkowo w tym celu wykorzystujemy

 • elementy ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • elementy metody Marii Montessori
 • elementy pedagogiki zabawy „Klanza”
 • elementy metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • elementy metody kinezjologii edukacyjnej
 • autorskie programy edukacyjno-wychowawcze opracowane przez nauczycieli przedszkola.

Nasze codzienne zajęcia

Nasze codzienne zajęcia

W ofercie naszego przedszkola znajdziesz także:

 • zajęcia logopedyczne: grupowe i indywidualne
 • zajęcia artystyczne z elementami teatrzyku dziecięcego
 • elementy muzykoterapii
 • klubik małych artystów
 • improwizację taneczną
 • zajęcia umuzykalniające z rytmiką
 • warsztaty z psychologiem dla dzieci i rodziców
 • język angielski
 • religię dla chętnych
 • zajęcia na basenie – zabawy w wodzie dla 4-5 latków
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • W naszej pracy dydaktyczno-wychowawczej dużą wagę przywiązujemy do tego, aby zajęcia we wszystkich grupach rozwijały wyobraźnię, pomysłowość i kreatywność. Dzięki temu nasze przedszkolaki stają się bardziej samodzielne, zdobywają umiejętności radzenia sobie w najróżniejszych sytuacjach, wykazują własną inicjatywę.

  Pragniemy aby poprzez naukę i zabawę w akademii maluchy otworzyły się na otaczający świat, umiały dokonywać samodzielnych wyborów, rozwinęły sprawność i radość odkrywania tego co nowe i nieznane oraz zdobyły umiejętność samodzielnej nauki.

Nasze codzienne zajęcia

Nasze codzienne zajęcia